Hírek

Színes vinilvilág

A Mikes Kelemen Program margójára – 8. rész

A nyolcadik részben Szegedi-Szabó Béla, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály munkatársa a nyugati magyar emigrációból a Zeneműtár lemezgyűjteményébe érkezett vinillemez-ritkaságokat mutatja be. Kiváló vinillemezekkel gyarapodott az OSZK Zeneműtárának gyűjteménye a Mikes Kelemen Programnak köszönhetően. Eddig 516 lemeznyi új gyarapodásról tudunk beszámolni, amelyekből korábban nem volt példányunk. A tengerentúlról és nyugat-európai országokból érkező analóg „adattárolók”, vagyis korongok a korabeli amerikai zenei élet minden műfaját lefedik az emigráció zenei életének és működésének sokszínűségét tükrözve – a szórakoztató zenén át egészen a jazz és klasszikus muzsikáig.  
A kiadványok között érdekességeket és ritkaságokat is találunk, például a HAZÁM Records kiadó lemezeit. A kiadó néhány kiadványa már eddig is megtalálható volt az állományunkban, amit most a program révén sikerült újabb tételekkel gyarapítani.

Kossuth-albumok digitalizált másolatai az Országos Széchényi Könyvtárban

A Mikes Kelemen Program margójára – 7. rész

A hetedik részben Sárközy Réka, a Történeti Fénykép- és Videótár munkatársa Schüszler Lajos építészmérnök által újságcikkek kivágataiból és saját fényképeiből összeállított háromkötetes albumát ismerteti, amely az amerikai magyar közösségek kezdeményezésére felállított New York-i Kossuth-szobor 1928-as avatását örökítette meg. 1928-ban az amerikai magyar közösségek szobrot állítottak Kossuth Lajosnak New Yorkban. A szoborállításról Schüszler Lajos építészmérnök háromkötetes albumot állított össze az újságcikkek kivágataiból és saját fényképeiből. A gyűjtemény az Amerikai Magyar Alapítványhoz került New Brunswickba, valószínűleg összeállítója halála után. Deák Nóra 2018-ban a Mikes Kelemen Program keretében az alapítvány levéltárában felkutatta, lemásolta és előkészítette szakszerű digitalizálásra. Ennek révén a dokumentum digitális másolata hazakerült Magyarországra, az Országos Széchényi Könyvtárba. Az albumokat eredetileg pdf-formátumban digitalizálták.

Világjáró könyvek három földrészen

A Mikes Kelemen Program margójára – 6. rész

A hatodik részben Görög Dániel, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály munkatársa három földrészt is megjárt könyvekben fellelhető bejegyzések nyomán tengerentúli magyar emigrációs életutakra világít rá. A Mikes Kelemen Program eddigi hat éve során óriási mennyiségű, több százezer dokumentum érkezett be. Válogatása, könyvtári szempontok szerinti rendezése, feldolgozása öt munkatársunk teljes munkaidejét leköti. Ritkán van idő és lehetőség egy-egy darabot alaposabban megvizsgálni, különös ismertetőjegyeiket mint egy nagy kirakós játékot összeilleszteni és életútjukon elgondolkozni. Most mégis egy ilyen különlegességet mutatunk be.

Katolikus Magyarok Vasárnapja 1894–1993

A Mikes Kelemen Program margójára – 5. rész

Az ötödik részben Sárosi Attila a magyar emigráns sajtó egyik leghosszabb életű újsgjűnak, a Katolikus Magyarok Vasárnapjának történetét ismerteti. A magyar emigráns sajtó egy birodalom. Élők és holtak birodalma. Megtalálható itt sok minden: amatőr írók rövid életű lapjai és fontos, maradandó folyóiratok (Új Látóhatár, Irodalmi Újság). Minden kiadványnak, mint az embereknek, sajátos élettörténete van. Már életkorával is figyelemre méltó a Katolikus Magyarok Vasárnapja.

Novák Ferenc „Kis New York”-ja

A Mikes Kelemen Program margójára – 4. rész

A negyedik részben Sárközy Réka, a Fényképtár munkatársa az 1956-os emigráns Novák Ferencnek a New York-i magyar közösségek életéről a hetvenes évek elején készített színes diasorozatából válogatott. Novák Ferenc 1934-ben született, „osztályidegen” családját – szüleit és öt testvérét – 1951-ben kitelepítették Budapestről Hajdú-Bihar megyébe. Megszakadtak gimnáziumi tanulmányai, kőművesnek, majd villanyszerelőnek tanult. Az 1956-os forradalom napjaiban munkaszolgálatos, tehát fegyvertelenül szolgáló katona volt, már kétéves szolgálatának végén. A forradalom hírére Budapestre indult társaival, de menet közben letartóztatták. 

 

A nyugati diaszpóra jellemző dokumentumai: az időszaki kiadványok

A Mikes Kelemen Program margójára – 3. rész


A harmadik részben Ribáné Bászler Katalin, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály munkatársa arról írt, hogyan segíti a Mikes-program a nyugati diaszpóra, a nemzeti könyvtár gyűjteményében hiányosan meglevő időszaki kiadványainak pótlását. Az időszaki kiadványok gyarapítása különleges kihívás elé állítja a könyvtárak munkatársait. Ez hatványozottan igaz a nemzeti könyvtár esetében, amely minden hungarikakiadványt teljességre törekvően gyűjt az egész világról. Elképzelhető – és olvasóink talán túl gyakran is tapasztalják –, hogy egy ekkora periodikaállományt teljessé tenni szinte a lehetetlenséggel egyenlő. A Mikes-programmal kapcsolatban az egyik legnagyobb elvárásunk a diaszpórában megjelent folyóirataink állományi hiányainak pótlása volt.  Elmondhatjuk, hogy a Program a periodikumok gyarapítása szempontjából rendkívül sikeres. Az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, és Dél-Amerikából érkezett anyagban eddig 114 olyan címet találtunk, amelyekből eddig egyetlen szám sem volt meg a nemzeti könyvtárban. Emellett csaknem tízezer olyan hírlap-, évkönyv és folyóiratszám is érkezett, amivel teljesebbé tudtuk tenni az OSZK már meglévő állományát.

A Mikes-program történetei

A Mikes Kelemen Program margójára – 2. rész


A második részben Lukács Bea, a Történeti Interjúk Tára munkatársa a Mikes-programban résztvevő kutatók által az emigráció tagjaival készített oral history interjúkról írt összeállítást. Az emigrációban élő magyarok, bármelyik nagy hullámmal és bármilyen okból is hagyták el Magyarországot, mindannyian megküzdöttek azzal a félelmükkel, hogy a gyermekeik, unokáik új otthonhoz való sikeres alkalmazkodása szükségszerűen eredeti kulturális identitásuk végleges elveszítését fogja jelenteni. Vajon hogyan adhatják át nekik a tudást, a tapasztalatot, az ismereteket történelmünkről, a nemzetünkről, az egykori otthonról, és egyáltalán helyettesíthetők-e az igazi közösségek mesékkel, emlékekkel, hagyományokkal, szokásokkal?

A nemzeti összetartozásról a Mikes Kelemen Program kapcsán

A Mikes Kelemen Program margójára – 1. rész

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében a Diaszpóra Tanács III. ülésének Zárónyilatkozatában megfogalmazott gondolatok jegyében indult el a Mikes Kelemen Program 2014. január 1-jén. A hetedik évében járó, nagyszabású program keretében hazai és határon túli közgyűjtemények, iskolai könyvtárak gyarapodhatnak könyvekkel, folyóiratszámokkal és számos más érdekességgel – sokat látott imakönyvektől kezdve egészen a bakelitlemezekig. A diaszpórából hazaérkező több százezer dokumentumot a nemzeti könyvtár munkatársai gondozzák, s juttatják el rendeltetési helyükre. Örömteli tapasztalat, hogy az OSZK gyűjteményei is kiegészülhettek a hazaérkező dobozokban rejlő kincsekből. Erről a messze a várakozásunkat meghaladó eredményről számolnak be munkatársaink új blogsorozatunkban.  
Az elsőként közölt, bevezető írás szerzője Kaposváriné Dányi Éva, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály vezetője, az OSZK-ban folyó munka irányítója.